00:00:00

» วีดิทัศน์

การจราจรในเขตเมืองที่ยั่งยืน
เมื่อรถไฟฟ้ารางเบาสร้างเมืองให้น่าอยู่ (เพิ่มคำบรรยาย)
เมื่อรถราง (LRT) สร้างเมืองน่าอยู่
ภาพร่างของภาพราง (รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น)
ก้าวแรกเพื่อก้าวเร็ว
LRT
BRT

» วีดิทัศน์กิจกรรม

รถติด วิกฤตคนเมือง

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia