00:00:00

» ปัญหาการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ

 

  • ปัญหาคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ 

 

 

  • ปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสาร 

 

  • ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ 

 

ผลการสำรวจสภาพปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองขอนแก่น
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia