00:00:00

» ข่าวสาร

การประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและพัฒนาพื้นที่รอบสถานีนครขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 2503 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ...
มติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
มติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)...


ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia