00:00:00

» ข่าวสาร

นักธุรกิจ – ผู้นำชุมชน ขอนแก่น สัมมนาคึกคัก หนุน – เร่ง รถไฟฟ้ารางเบา
ประชุมระดมสมองวิพากษ์แบบเบื้องต้นรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น สายสำราญ – ท่าพระ ระยะทาง 23 กิโลเมตร โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดข...
เชิญชวนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ขอเชิญผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และตัวแทนภาคธุรกิจ เข้าประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาออกแบบรายละเอี...
สนข.ตัดสิน เลือกระบบรถไฟฟ้ารางเบา( LRT ) เส้นทาง ถนนมิตรภาพช่วง บ้านสำราญ – ท่าพระ
สนข.ตัดสิน เลือกระบบรถไฟฟ้ารางเบา( LRT ) เส้นทาง ถนนมิตรภาพช่วง บ้านสำราญ – ท่าพระ เป็นโครงการนำร่องระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น หลังจากการวิเคราะห...
ชาวขอนแก่นคับคั่ง หนุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-13.00 น.ที่โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)ของโครง...
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30น. - 1...
การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ “การศึกษา ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตต...
ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการให้สัมภาษณ์สื่อ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ได้ให้สัมภาษณ์กับทางวิทยุคลื่น FM.103 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ และเ...
ภาพบรรยากาศ พิธีลงนาม MOU ของ 5 เทศบาลในเมืองขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ...
มข. เปิดตัว โครงการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมหารือ รัฐ เอกชน ประชา...
รองนายกร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ขอนแก่น Smart City และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...


ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia