00:00:00

» ข่าวสาร

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อได้รับฟังควา...
การประชุม “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES”
การประชุม “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES” โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา...
การเสวนาระดับชาติ “อนาคตภาคอีสาน ONE Transport: ONE Development"
อนาคตภาคอีสาน ONE Transport : ONE Development ในงาน THAILAND Transport 2017 Better Connect, Better Life จัดขึ้นโดย กระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมอวานี จังหวัด...
แจงแบบรถไฟฟ้ารางเบา พร้อมแผนพัฒนาเมือง ระบบจราจรและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยในวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
ชาวขอนแก่นตอบรับรถไฟฟ้าคึกคัก
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.30น. ณ โรงแรม อวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่...
นักธุรกิจ – ผู้นำชุมชน ขอนแก่น สัมมนาคึกคัก หนุน – เร่ง รถไฟฟ้ารางเบา
ประชุมระดมสมองวิพากษ์แบบเบื้องต้นรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น สายสำราญ – ท่าพระ ระยะทาง 23 กิโลเมตร โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดข...
เชิญชวนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ขอเชิญผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และตัวแทนภาคธุรกิจ เข้าประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาออกแบบรายละเอี...
สนข.ตัดสิน เลือกระบบรถไฟฟ้ารางเบา( LRT ) เส้นทาง ถนนมิตรภาพช่วง บ้านสำราญ – ท่าพระ
สนข.ตัดสิน เลือกระบบรถไฟฟ้ารางเบา( LRT ) เส้นทาง ถนนมิตรภาพช่วง บ้านสำราญ – ท่าพระ เป็นโครงการนำร่องระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น หลังจากการวิเคราะห...
ชาวขอนแก่นคับคั่ง หนุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-13.00 น.ที่โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)ของโครง...
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30น. - 1...


ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia