00:00:00

» เปิดเวทีวิพากษ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้ารางเบา (อ่าน 451)

             ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้จัดการโครงการฯเปิดเผยว่า การศึกษาออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบรถไฟฟ้ารางเบาสายนำร่องของขอนแก่นงวดลงทุกขณะแล้ว คณะที่ปรึกษาพยายามปิดงานทุกๆด้านให้สมบูรณ์ที่สุด นับตั้งแต่การออกแบบรายละเอียด การวางแผนพัฒนาเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้า การวางแผนการจัดระบบจราจร การวิเคราะห์และป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงอย่างครบถ้วน

          การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จะเชิญผู้แทนชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนประมาณ 300 คน เข้าร่วมประชุม ประเด็นสำคัญที่จะเสนอ สู่การวิพากษ์คือ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในทางกายภาพก็มีเรื่องของคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระทบเหล่านี้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้ไม่ยาก แต่ที่โครงการให้ความสำคัญมากคือ ผลต่อบ้านเรือนหรือร้านค้าตรงจุดที่ตั้งสะพานลอยเดินเข้าสถานีรถไฟฟ้า เราพยายามหาตำแหน่งและทางออกที่ดีที่สุด ยอมรับได้มากที่สุด  ผู้จัดการโครงการกล่าว

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม หรือต้องการทราบความคืบหน้าโครงการติดตามได้ที่ WWW.KTS2016.com หรือ Facebook : KTSKhonkaen2016


Poster : admin | 24 กรกฎาคม 60 00:00:00ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia