00:00:00

» การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) (อ่าน 470)

วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อนำเสนอระบบขนส่งรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเส้นทางที่จะพัฒนาโครงการ ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวชั่น ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.เจ้าของพื้นที่โดยรอบสถานีที่ 1 - 8 จำนวน 40 รายชื่อ

2.เจ้าของพื้นที่โดยรอบสถานีที่ 9 - 16 จำนวน 54 รายชื่อ

3.เจ้าของพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงและเจ้าของพื้นที่จอดแล้วจร จำนวน 18 รายชื่อ


Poster : admin | 16 มิถุนายน 60 00:00:00ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia