00:00:00

» การเสวนาระดับชาติ “อนาคตภาคอีสาน ONE Transport: ONE Development" (อ่าน 684)

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเสวนาระดับชาติ เรื่อง “อนาคตภาคอีสาน ONE Transport : ONE Development” ในงาน THAILAND Transport 2017 Better Connect, Better Life ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงคมนาคม ณ ห้องคอนเวนชั่น 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ จำนวน 400 คน 

อ้างอิง :  https://www.en.kku.ac.th

แนบไฟล์การนำเสนอ /upload/photo/web/3nFaFbi5.pdf


Poster : admin | 4 พฤษภาคม 60 00:00:00
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia