00:00:00

ระบบขนส่งสาธารณะ

ระบบขนส่งสาธารณะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) Grade-separated" หรือ &quo...

อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและสิ่งแวดล้อม มีวัตถ...

อ่านต่อ

ข้อมูลการศึกษาโดยรวม

ผลการศึกษาตลอดการทำงานของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวั...

อ่านต่อ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)

วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กำหนดให้มี...

อ่านต่อ

การประชุม “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES”

การประชุม “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES” โ...

อ่านต่อ

การเสวนาระดับชาติ “อนาคตภาคอีสาน ONE Transport: ONE Development"

อนาคตภาคอีสาน ONE Transport : ONE Development ในงาน THAILAND Transport 2017 Bett...

อ่านต่อ

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia