00:00:00

» เกี่ยวกับโครงการ

     โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะขอนแก่น และศึกษาความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้แบ่งระยะทำงานเป็น 12 เดือน ในระหว่างนี้ได้มีการรายงานและจัดประชุมสัมนารับฟังความคิดเห็นเป็นระยะ ซึ่งกระบวนการศึกษาจะเสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค. 2559 

 

วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น... อ่านต่อ
พื้นที่ศึกษา ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น... อ่านต่อ
การดำเนินงาน แบ่งเป็น 12 เดือน มีแผนงานการศึกษาและระยะเวลาดำเนินโครงการ... อ่านต่อ
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ... อ่านต่อ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 101 - 103 องศา... อ่านต่อ
ปัญหาการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ... อ่านต่อ

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia